Over onze organisatie

Christelijke Scholengroep De Hoven: vmbo, havo, atheneum, tweetalig atheneum, gymnasium en tweetalig gymnasium in regio Gorinchem. De scholengroep heeft circa 3.500 leerlingen en 400 personeelsleden, verdeeld over 6 locaties.

CS De Hoven maakt samen met het Heerenlanden College in Leerdam deel uit van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, oftewel Stichting CVO-AV. Daarnaast hoort ook het Tiener College, een samenwerking tussen LOGOSĀ en CS De Hoven, bij deze stichting.